SIBIU - +40 756-079 277 / +40 745-669 419 | BRAȘOV - +40 745-999 593 | BUCUREȘTI - +40 748-101 387

RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

Tencuială de var hidraulic, pentru soclu

RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz – Tencuială de var hidraulic, pentru soclu, cu rol de mortar de umplere, șpriț, tencuială suport și tencuială finală pe zidărie de cărămidă plină, piatră sau mixtă. Se aplică în zona de soclu a clădirilor monument istoric.

Rețetă specială pentru monumente istorice, se utilizează numai cu recomandarea și asistența producătorului.

Despre RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz respectă cerințele legate de renovarea monumentelor istorice. Este produsă pe bază de  var hidraulic natural - NHL conform EN 459 – 1, nisip de carieră (spălat, sortat) și agent pentru macropori. Nu conține ciment sau componente organice. Curba granulometrică a fost stabilită prin analizarea şi reconstituirea tencuielilor istorice.

Se utilizează pentru zona de soclu a monumetelor istorice, în condiții speciale de aplicare și utlizare.

Nu este adecvat pentru utilizare pe cărămidă termoizolantă, BCA, sau pentru placare ceramic.

Caracteristici principale RÖFIX Hydraulkalk-Sockelputz

  • Rezistență mare la intemperii și îngheț.
  • Difuzie ridicată la vaporii de apă.
  • Rezistență ridicată la săruri.
  • Nu conține agenți hidrofobizanți
  • Consum: 14,5 – 15 Kg/m²/cm 

Pentru mai multe detalii consultați Fișa tehnică a produsului.

Fișa tehnică Fișa de securitate Declarația de performanță