SIBIU - +40 756-079 277 / +40 745-669 419 | BRAȘOV - +40 745-999 593 | BUCUREȘTI - +40 748-101 387

RÖFIX 696

Tencuială mecanizată pe bază de var hidraulic

RÖFIX 696 – Tencuială minerală pe bază de var hidraulic cu aditivi pentru aplicare mecanizată, destinată renovării și restaurării clădirilor istorice, bisericilor și a celor ce au caracter de monument istoric.

Combină aspectele de conservare cu cele raţionale. Se poate utiliza și ca șpriț sau tencuială finală. Formează suport optim pentru aplicarea vopselelor de var sau silicatice.

Despre RÖFIX 696

RÖFIX 696 - Tencuială pe bază de var hidraulic produsă conform specificațiior impuse produselor pentru renovarea și întreținerea monumentelor istorice. Curba granulometrică a fost adaptată pentru aplicare mecanizată cu mașina de tencuit. Este produsă pe bază de var hidratat, var hidraulic natural - NHL conform EN 459 – 1, nisip de carieră (spălat, sortat) și aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării. Nu conține ciment.

Tencuiala pe bază de var hidraulic RÖFIX 696 poate fi aplicată pe zidărie masivă din cărămidă plină sau piatră spartă. Tencuielile istorice de var hidraulic nu sunt adecvate pentru cărămidă termoizolantă sau BCA.

Nu se utilizează în zona de soclu sau alte zone expuse la umiditate. 

Caracteristici principale RÖFIX 696

  • Rezistență mare la intemperii.
  • Difuzie ridicată la vaporii de apă
  • Întărire cu tensiuni reduse
  • Aplicare mecanizată optimă
  • Randament: cca. 26 L/EH 

Pentru mai multe detalii consultați Fișa tehnică a produsului.

Fișa tehnică Fișa de securitate Declarația de performanță