SIBIU - +40 756-079 277 / +40 745-669 419 | BRAȘOV - +40 745-999 593 | BUCUREȘTI - +40 748-101 387

RÖFIX Belit Feinschlämme

Ciment roman fin

RÖFIX Belit Feinschlämme – Mortar pentru restaurarea pieselor din ciment roman la monumente istorice şi construcţii noi. Conține var hidraulic natural – NHL conform EN 459 – 1, nisip fin de piatră calcaroasă cu agregate rotunde și întârzietor de priză.

Nu conține ciment Portland și nici componente orgnice.

Despre RÖFIX Belit Feinschlämme

RÖFIX Belit Feinschlämme se folosește ca: mortar fin, material de recondiţionare pentru piatră şi material de turnare la conservarea monumentelor istorice; pentru recondiţionarea parţială sau extinsă, dar întotdeauna în strat subţire, a pieselor relizate din mortar de turnare BELIT Gussmörtel.

RÖFIX Belit Feinschlämme se folosește și pentru turnarea pieselor mici în forme de silicon sau din 2 piese; ca masă fină pentru repararea profilelor şi decoraţiunilor de pe faţade. Pentru forme de turnare de dimensiuni mari se utilizează BELIT Gussmörtel.

“BELIT” este denumirea mineralogică a disilicatului de calciu, în principal a fazei de liant ale tuturor varurilor

Hidraulice, cât și a produselor RÖFIX BELIT. Liantul ars în cuptor la 1.100°C corespunde produselor cunoscute istoric sub denumirile de “Ciment roman” sau “Var roman”, care în jurul lui 1900, înainte de a fi înlocuite cu cimentul Portland, a fost utilizat în diverse lucrări la fațade, statui și monumente istorice în Europa și SUA. 

Caracteristici principale RÖFIX Belit Feinschlämme

  • Produs cu priză rapidă și aderență mecanică mare.
  • Contracții reduse.
  • Rezistență ridicată la sulfați și cloruri după formarea prizei.
  • Capilaritate ridicată.
  • Rezistență ridicată la intemperii, inclusive îngheț.
  • Randament: cca. 13,6 L/EH 

Pentru mai multe detalii consultați Fișa tehnică a produsului.

Fișa tehnică Fișa de securitate